Nice review in Jazz i Norge!

The first review of Silfr is here! In Norwegian. Written by Arild R, Andersen for jazzinorge.no

“Etter å ha gått flere runder med dem, vil jeg si de har skapt en hel fortelling, inndelt i passende lange avsnitt. Fortellingen er vakker, og skjønnheten kommer selvsagt innenfra.”

Check out the whole review here!